Từ bỏ cũng là lựa chọn

Blog Radio: Từ bỏ cũng là lựa chọn

Giọng đọc: Lê An Nhiên

Thực hiện: Lê An Nhiên

Minh họa: Hải Yu

Piano: Judi. Lin

Bài hát: Dòng thời gian

Sáng tác/Thể hiện: Nguyễn Hải Phong

Từ bỏ, đôi khi không đáng sợ. Điều đáng sợ hơn cả là mình lãng phí những năm tháng tươi đẹp cho trách cứ và sai lầm.