Tháng bảy

THÁNG BẢY

Mưa ngâu

Trong đôi mắt nâu

Nỗi buồn u sầu thế

Nhớ hay quên

Muộn phiền rơi lệ

Tháng ngắn ngày dài

Cứ dỗi hờn lê thê

Chuyện về cô gái

Trong cơn mê

Mặc sóng đời dập dềnh

Vỗ về

Không bờ chẳng bến

Mặc u hoài

Rong chơi

Người thương hay người mến

Giữa ngang đường

Rơi hai chữ

Lãng quên.

Nhiên.


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *