Thẻ: xin lỗi

  • Lời xin lỗi cuối cùng

    Lời xin lỗi cuối cùng

    Tôi hỏi mẹ: Vì sao tên con là Lãng? Mẹ trả lời: Sóng đi bao xa cũng sẽ xô về bờ. Cô ấy không biết rằng, tôi ở đây. Đến khi cô ấy ra đi, tôi mới biết rằng, mình cần cô ấy. Nhớ cái cách cô ấy xuất hiện bất chợt với nụ cười…