Thẻ: vỡ tan

  • Tôi kể: chuyện ngày mai

    Tôi kể: chuyện ngày mai

    Người chúng ta đánh mất, là người yêu thương chúng ta. Người tổn thương bởi ta, cũng là người yêu thương chúng ta. Bạn tôi hủy chuyến bay về nước và tiếp tục bám trụ tại đất khách bởi một việc cỏn con. Tôi biết. Đó chỉ là giọt nước tràn ly cho những câu…