Thẻ: radio

  • Ước mơ của bạn là gì?

    Ước mơ của bạn là gì?

    Nhiên kể bạn nghe một câu chuyện, về một cô gái từng không có ước mơ – trong suốt những năm tháng ấu thơ.  Những năm đó, cô bé chỉ biết đến trường, học hành và vui đùa với bạn bè.  Không có ước mơ nhưng cô gái ấy có tuổi thơ thật đẹp, lớn…