Thẻ: Phụ nữ đẹp

  • Phụ nữ đẹp

    Phụ nữ đẹp

    “Đàn ông chúng tôi, sẽ dõi mắt nhìn theo một cô gái đẹp. Nhưng chỉ chốc lát thôi. Tâm hồn chúng tôi, sẽ mãi đuổi theo một tâm hồn đẹp. Thứ đã tổn thương và được chắp vá bởi thời gian. Thứ phụ nữ, chẳng nói lên lời, nhưng suy tư vạn bước. Phụ nữ…