Thẻ: hoài nghi

  • Tản mạn đầu năm

    Tản mạn đầu năm

    Thư thả chút cho phận an yên… Những ngày của năm cũ, những ngày của năm mới. Em cũng như “người ta”, ở bên người thân, nhưng năm nay em khác, em không còn hào hứng khi Tết đến. Có lẽ bởi em đi quá xa để thấy mình được về gần. Với em, niềm…

  • Lười biếng và hoài nghi

    Lười biếng và hoài nghi

    Lười biếng và hoài nghi Tôi rơi vào trạng thái này những ngày gần đây. Tôi biết nguyên do, biết cách thoát ra, nhưng tôi để mặc chính mình chìm nổi. Càng nhận được nhiều yêu thương, thì người ta càng dễ tự cao, tự phụ và tự đánh mất chính mình. Cho đến sáng…