Thẻ: hình xăm

  • Lại viết về hình xăm

    Lại viết về hình xăm

    Tôi thích những hình xăm của mình, hình xăm nhắc nhở tôi về những điều cần trân trọng. Như là gia đình. Ba mẹ không thích tôi xăm hình, nhưng tôi làm điều đó khi không hỏi ý kiến ba mẹ. Tôi thấy ba tôi thoáng không vui khi nhìn thấy hình xăm đầu tiên,…

  • Hình xăm và vết sẹo

    Hình xăm và vết sẹo

    Tôi có hình xăm đầu tiên khi 25 tuổi. Với tôi, đó là chênh vênh 25? Không hề. Sau những lựa chọn, ngã rẽ và đường vòng của mình, xuất phát điểm của tôi ở thời điểm đó chậm hơn người khác 2 năm. Nhưng rồi, chúng ta có sự lựa chọn nào khác cho…