Thẻ: đại học

  • Đại học – cánh cửa thần tiên?

    Đại học – cánh cửa thần tiên?

    Chị ơi, chị đang học trường X ạ, học ở trường chị có khó không? Em thấy bảo trường chị tốt? Em muốn học trường tốt nhưng sợ khó. Chị bảo em nên học ngành gì? Tôi từng là đứa trẻ may mắn khi được tự do chọn trường khi thi đại học. Nhưng tự…