Thẻ: có và không

  • Tôi nói gì giữa có và không

    Tôi nói gì giữa có và không

    Tôi nói gì giữa có và không? Nhiều người hỏi tôi sao vẫn chưa chịu kết hôn và có một cuộc sống ổn định. Tôi chỉ biết cười. Nếu kết hôn chỉ là việc của mình tôi, thì tôi đã hoàn thành nó từ lâu rồi, đâu cần người khác phải giục. Tôi có đời…