Thẻ: cây bàng

  • Đi tìm cây bàng lá đỏ

    Đi tìm cây bàng lá đỏ

      “Lá bàng sắp đỏ rồi.” Nhiên nói với cô gái trong gương, cô ấy đáp lại bằng đúng giọng điệu, khẩu âm của Nhiên. Giống cả cách Nhiên kéo dài chữ “rồi” ở cuối câu như giọng của vùng Xanh. “Bàng đỏ rồi thì sao.” “Thì đi tìm lá bàng.” Nói rồi Nhiên thoát…