Thẻ: cái máy nói

  • [Nước ngoài] Cái máy nói

    [Nước ngoài] Cái máy nói

    “Cậu nên đi dịch, hoặc đi dạy tiếng. Chứ cậu không làm được việc chân tay đâu.” Cậu bạn mới tốt nghiệp thạc sỹ ở Đài Loan nói với tôi như vậy. Cậu đã ở Đài Loan gần 3 năm, hai năm đi học và một thời gian làm việc tại đó, công ty tổng…